BofoStudio - veľkoplošná digitálna tlač, Bofo, grafické štúdio, dizajn, grafika, internet, web, multimedia

Process / Postup

Nasleduje postup:

01_CIELE | 01_OUR OBJECTIVES

Našim cieľom je poskytovať také riešenia a služby, ktoré Vám pomôžu ľahšie dosiahnuť Vaše podnikateľské ciele. Chceme pre Vašu spoločnosť a Vašich klientov predstavovať skutočný prínos. Správny čas a dobrá cena sú rozhodujúce.


Snažíme sa o individuálny prístup a riešenia šité na mieru. Pri vzájomnej komunikácii dávame dôraz na jasné vyjadrenie Vašich zámerov a cieľov.

02_KONCEPCIA | 02_CONCEPT

Základom našej úspešnej spolupráce je pozorne Vás počúvať a spoznať Vaše skutočné požiadavky a ciele. Správnym poznaním týchto cieľov Vám vieme navrhnúť koncepciu, ktorá zrozumiteľne predstaví Vaše služby a produkty.

03_KVALITA NÁVRHU | 03_QUALITY OF PROPOSAL

Kvalitné, originálne a presné spracovanie Vašich prezentácií Vás viditeľne odlíši od konkurencie. Veľký dôraz kladieme na zrozumiteľnosť a prehľadnosť.

04_REALIZÁCIA | 04_REALISATION

Profesionálna a kvalitná realizácia, ktorá podporí koncepciu, myšlienku a grafické spracovanie si vyžaduje skúsenosti a prax. Nevhodne alebo nekvalitne zrealizovaná prezentácia môže poškodiť Vaše meno a postavenie na trhu.

05_PRODUKCIA | 05_PRODUCTION

Výsledok nášho spoločného úsilia, ktorý je zhmotnením Vašich plánov a vízií sa ocitne "v prvej línii" a bude porovnávaný so skutočnými požiadavkami zákazníkov.

NOVINKY / NEWS
POSTUP / PROCESS
SLUŽBY / SERVICES