BofoStudio - veľkoplošná digitálna tlač, Bofo, grafické štúdio, dizajn, grafika, internet, web, multimedia

Contact / Kontakt

Nasledujú kontaktné údaje:

SÍDLO | ADDRESS

Mapka

Hraničná 16
SK – 821 05 Bratislava 2
Slovenská republika / Slovak republic

KONTAKT | CONTACT

+421 (0)905 500 782

FAKTURÁCIA | BILLING ADDRESS

Beňovského 14, SK – 841 01 Bratislava 42
Slovenská republika / Slovak republic

LICENCIA | LICENSE

IČO: 40962156
DIČ: 1029330115

NOVINKY / NEWS
POSTUP / PROCESS
SLUŽBY / SERVICES