BofoStudio - veľkoplošná digitálna tlač, Bofo, grafické štúdio, dizajn, grafika, internet, web, multimedia

Cieľom grafického štúdia - BofoStudio - je poskytovať také riešenia a služby, ktoré Vám pomôžu ľahšie dosiahnuť Vaše podnikateľské ciele. Chceme pre Vašu spoločnosť a Vašich klientov predstavovať skutočný prínos. Správny čas a dobrá cena sú rozhodujúce.

Snažíme sa o individuálny prístup a riešenia šité na mieru. Pri vzájomnej komunikácii dávame dôraz na jasné vyjadrenie Vašich zámerov a cieľov.

meno / name

prezývka / nickname

povolanie / profession

firma / company

vznik / since


zameranie / focus:

Radi Vám pomôžeme v oblasti grafiky, internetu, webu, multimédii, návrhov, dizajnu a pod.

Boris Fojtík

Bofo (BioFuz)

živnostník / freelancer

BofoStudio

2000


Internet, Web, www
Počítačová grafika / Computer graphic
MultiMedia
Software
Fotografia / Photo
Počítače / Computers

Základom našej úspešnej spolupráce je pozorne Vás počúvať a spoznať Vaše skutočné požiadavky a ciele. Správnym poznaním týchto cieľov Vám vieme navrhnúť koncepciu, ktorá zrozumiteľne predstaví Vaše služby a produkty.

KONTAKT / CONTACT
POSTUP / PROCESS
REFERENCIE / REFERENCES
LINKY / LINKS
NOVINKY / NEWS
POSTUP / PROCESS
SLUŽBY / SERVICES
NOVINKY / NEWS
POSTUP / PROCESS
SLUŽBY / SERVICES